De ZorgserviceDe Zorgservice
Home/Zorgaanbod

Zorgaanbod

Het wijkteam van De Zorgservice kan verschillende vormen van wijkverpleging bieden. De zorg kan worden aangepast aan de wensen en behoeften van de cliënt. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende vormen van wijkverpleging.

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging is er sprake van het ondersteunen of overnemen van activiteiten op het gebied van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Taken die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Ondersteuning bij aan- en uitkleden
 • Ondersteuning bij het wassen of douchen
 • Hulp bij toiletgang
Gespecialiseerde zorg

Wij bieden gespecialiseerde zorg in samenwerking met andere zorgdisciplines.

E-Health / Zorgdomotica

De laatste jaren zijn er steeds meer technologische toepassingen ontwikkeld, die er aan kunnen bijdragen dat kwetsbare ouderen steeds langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt ook wel zorgdomotica genoemd. Door het coronapandemie groeide de behoefte aan digitaal contact en monitoring op afstand, bij zowel de cliënten als bij mantelzorgers/familieleden. Mede hierdoor zijn de volgende twee technologische toepassingen ingezet bij cliënten van De Zorgservice:

 1. Beeldbellen met Tablet:
  Met de tablets kan er met de cliënten op een makkelijke en snelle manier gecommuniceerd worden, zonder dat er een zorgverlener bij de cliënt aanwezig hoeft te zijn. Ook kunnen mantelzorgers en familieleden via de tablet communiceren met de cliënt.
 2. Automatische medicijndispenser:
  Deze toepassing zorgt ervoor dat de cliënt de juiste medicijnen op het juiste tijdstip neemt. De dispenser bevat een rol met medicijnen in een zakje. Per innamemoment wordt een zakje uitgerold en automatisch opengemaakt.
  Worden de medicijnen niet op tijd ingenomen of wanneer er een probleem met het apparaat is dan wordt er automatisch een signaal gestuurd naar een meldkamer. Die ondernemen dan actie op basis van de afgesproken werkprocedures.

Deze toepassingen kunnen alleen worden ingezet vanuit de indicatie van de Wijkverpleegkundige.

Verpleging

We leveren ook alle vormen van Verpleging. Hierbij kunt u denken aan aanreiken en/of toedienen van medicatie, wondzorg, toedienen van insuline, wondzorg, katheterzorg, stomazorg en alle andere verpleegtechnische handelingen.

Palliatieve en Terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatieve terminale zorg (PTZ). De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven voor de cliënt comfortabel te houden en om de naasten te ondersteunen. PTZ wordt pas verleend wanneer de cliënt, volgens de behandelend arts, een levensverwachting van maximaal drie maanden heeft. De zorg blijft beschikbaar tot het moment van overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

Personenalarmering

De Zorgservice biedt de mogelijkheid tot personenalarmering in samenwerking met Veilig Thuis Verpleegkundig Team. Kijk voor meer informatie op https://www.personenalarmering.eu/.