De ZorgserviceDe Zorgservice
Home/Mantelzorgers & Vrijwilligers

Mantelzorgers & Vrijwilligers

Mantelzorgers

'Gewoon leven' zoals de cliënt dat gewend was, of wil. Daarbij spelen de bestaande contacten in het leven van de cliënt een belangrijke rol: de partner, kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren en vrienden. Deze contacten tezamen kunnen de mantelzorg vormen.

Wanneer De Zorgservice verzorging of verpleging levert, overleggen wij altijd met de mantelzorgers. Dit kan gaan over een aantal zaken:

Mantelzorgers hebben vaak al langere tijd voor een cliënt gezorgd. Hierdoor hebben zij vaak kennis over de cliënt en over wat de cliënt nodig heeft. Zij zijn de constante factor in het leven van de cliënt en behartigen soms zijn belangen, zeker als dit door vergeetachtigheid lastig wordt. De Zorgservice maakt graag gebruik van al die kennis en ervaring om onze cliënten zo goed mogelijk van zorg te voorzien!

Medezeggenschap

Naast het samenwerken met de mantelzorger rondom het zorgleefplan waarin we de onderlinge afspraken vastleggen (wie doet wat?) vinden wij het belangrijk dat mantelzorgers worden betrokken bij beslissingen van de organisatie. Soms zijn zij immers beter in staat dan cliënten om het belang van de cliënten te verwoorden. Daarom betrekken we bij medezeggenschap ook mantelzorgers. Heeft u interesse om deel te nemen aan medezeggenschapsoverleggen, vraag dan naar onze Cliëntenraad.

Mantelzorgtraining

Soms zie je als mantelzorger door de bomen het bos niet. Of u bent geïnformeerd maar wil meer informatie vergaren. Ook kan het zijn dat u zich beter wil inzetten als mantelzorger. Daarvoor en allerlei vragen waarmee een mantelzorger kan zitten, organiseren wij periodiek mantelzorgtrainingen. Aan bod komen onderwerpen als:

En alle andere vraagstukken waarmee u kunt zitten als mantelzorger. Heeft u zelf een idee voor een onderwerp, neem dan s.v.p. contact op met ons bureau.

Een voorbeeld

Bij gesprekken over het zorgleefplan is het voor een cliënt soms lastig om zijn eigen vragen en behoeften te verwoorden. Het kan helpen als een bekende met hem mee denkt. De cliënt kan dan iemand meenemen naar de gesprekken. Iemand die hij of zij goed kent en vertrouwd (misschien de partner of een kind).

Aanvullende informatie

Via onderstaande link kunt u de publicatie over samenwerking met mantelzorgers rondom het zorgleefplan downloaden. Dit is een uitgave van Sting de Landelijke beroepsvereniging verzorging en Zorgprojecten. Kijk voor meer informatie ook op www.zlpwijzer.nl.

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is onmisbaar en zeer waardevol voor kwetsbare & eenzame ouderen. De Zorgservice biedt vrijwilligerswerk aan in verschillende vormen; in groepsverband of individueel. In groepsverband kunt u als vrijwilliger ondersteuning bieden bij de dagbesteding. Zo kunt u samen met ouderen knutselen, koekjes bakken of buiten een wandeling maken. Samen met onze zorgmedewerkers en mantelzorgers zorgt u ervoor dat de cliënten zich gewaardeerd en gehoord voelen. Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij De Zorgservice. Neem dan contact op per e-mail via info@dezorgservice.com.