De ZorgserviceDe Zorgservice
Home/Klachtencommissie

Klachtencommissie

De Zorgservice vindt het belangrijk dat haar cliënten uitstekende zorg ontvangt. Het kan voorkomen dat u toch niet tevreden bent met de geleverde zorg. Wij vernemen dit graag van u, zodat wij de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren en ontevredenheid in de toekomst kunnen voorkomen.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

De Zorgservice heeft een klachtenregelement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Als u een klacht heeft en dit niet kunt oplossen met De Zorgservice en/of u wilt liever uw klacht met een derde partij bespreken, kan dat altijd met de klachtenfunctionaris.

Waarom een onafhankelijke klachtenfunctionaris?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is op 1 januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Hierin heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en welke stappen moeten worden ondernomen indien cliënten een klacht hebben over de geleverde zorg. Als u de klacht niet heeft kunnen oplossen met de zorgaanbieder, kan de klachtenfunctionaris hier in bemiddelen. De rol van de klachtenfunctionaris is om als onafhankelijke tussenpersoon op te treden tussen de cliënt en de zorgaanbieder.

Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Het belangrijkste doel van de Wkkgz is dan ook om hier transparantie over te bieden en om ervan te leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De Wkkgz vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Downloads