De ZorgserviceDe Zorgservice
Home/Missie en Visie

Missie en Visie

Onze missie

De Zorgservice is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn een goed georganiseerde thuiszorg organisatie, waarbij de behoeften en wensen van de cliënt centraal staan. Wij verlenen kwalitatief goede zorg en bemiddelen in een samenleving waarin steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen in de kou komen te staan. Ondanks de bezuinigingen en het veranderende beleid houden wij vast aan ons beeld van goede zorgverlening, verantwoorde zorg, veiligheid en geborgenheid in eigen woonomgeving.

De Zorgservice is 7 dagen per week & 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen. Voor alle andere zaken zijn we bereikbaar tijdens kantooruren. Hierdoor wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd. De Zorgservice bespreekt eerst wat er mogelijk is met mantelzorgers en vult de resterende zorgvraag in met gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en biedt zorg die betrouwbaar en herkenbaar is in de wijk. Gezien als een verlengstuk van de familie en mantelzorg van de cliënt, waarbij op zijn minst binnen de gestelde indicatie een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kan worden bereikt. Wij bieden de zorg die nodig is, waar de cliënt zich goed bij voelt en stimuleren de zelfredzaamheid waar mogelijk met persoonlijke zorg en aandacht voor elke zorgvrager.

Onze Visie

Door te investeren in de medewerkers aangaande inbreng, werksfeer, voorzieningen en persoonlijke aandacht creëren wij een prettige werkomgeving en een hoge mate van betrokkenheid. Onze zorgprofessionals leveren met elkaar een uitstekend resultaat. Deze professionaliteit stralen zij vervolgens uit in het werkveld, wat het gevoel van vertrouwen bij de zorgvrager versterkt.

De hoge mate van betrokkenheid en de persoonlijke aandacht voor de klant versterken het vertrouwen van mantelzorgers en behandelaars (zoals huisartsen en specialisten). Het indicatieproces verloopt voorspoedig, eveneens het contact. De zorginzet en indicatie zijn hierdoor goed op elkaar afgestemd.

Wij houden vast aan de visie van De Zorgservice, waardoor wij uitstekende kunnen zorg leveren. Hierin is geen ruimte voor concessies. Openheid, actiegerichtheid, eerlijkheid, controle naar elkaar toe, goede communicatie en transparant werken zijn onze kernwaarden. Iedereen kan en mag elkaar aanspreken op werkwijze en integriteit.

De Zorgservice blijft een platte organisatie, waarbij iedereen even belangrijk is en elk individu zich bewust is van zijn bijdrage voor de organisatie. De organisatie geeft vertrouwen aan haar cliënten en medewerkers. Flexibiliteit, persoonlijke aandacht en kennis van de zorgvrager maken het dat de cliënt sneller open staat voor het ontvangen van de zorg. Er ontstaat meer begrip en een hoge mate van tevredenheid.

Een goede samenwerking met ketenpartners stelt de cliënt in staat een overzichtelijk zorgnetwerk op te bouwen, waar De Zorgservice onderdeel van uitmaakt. Wij voelen ons niet geremd door kleinere winstmarges, grotere reisafstanden en meer inzet van meer medewerkers daar waar nodig.