NIEUW
Binnenkort opent De Zorgservice een gloednieuwe dagbesteding in combinatie met dagverzorging! Binnenkort meer informatie op de website.
De Zorgservice

Mantelzorgers & Vrijwilligers

Mantelzorgers

‘Gewoon leven' zoals de cliënt dat gewend was, of wil. Daarbij spelen de bestaande contacten in het leven van de cliënt een belangrijke rol: de partner, kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren en vrienden. Deze contacten tezamen kunnen de mantelzorg vormen.

Wanneer De Zorgservice verzorging of verpleging levert, overleggen wij altijd met de mantelzorgers. Dit kan gaan over een aantal zaken:

  • Samenwerken met de mantelzorger bij het zorgen voor en ondersteunen van de cliënt (de mantelzorger als ‘collega-zorgverlener'). Er wordt namelijk altijd overlegd met de mantelzorger welke taken hij/zij zelf kan blijven uitvoeren en welke taken De Zorgservice over zal nemen.
  • De mantelzorger kan een bron van informatie zijn. Hij is immers degene die de cliënt goed kent (Wie is de cliënt, wat vindt de cliënt belangrijk?).
  • De mantelzorger ondersteunen bij de problemen die hij of zij ervaart (de mantelzorger als hulpvrager).
  • Ondersteunen van de mantelzorger om de oude relatie met de cliënt voort te zetten of opnieuw invulling te geven (de mantelzorger als partner, of dochter of buurman).

Mantelzorgers hebben vaak al langere tijd voor een cliënt gezorgd. Hierdoor hebben zij vaak kennis over de cliënt en over wat de cliënt nodig heeft. Zij zijn de constante factor in het leven van de cliënt en behartigen soms zijn belangen, zeker als dit door vergeetachtigheid lastig wordt. De Zorgservice maakt graag gebruik van al die kennis en ervaring om onze cliënten zo goed mogelijk van zorg te voorzien!

Een voorbeeld

Bij gesprekken over het zorgleefplan is het voor een cliënt soms lastig om zijn eigen vragen en behoeften te verwoorden. Het kan helpen als een bekende met hem mee denkt. De cliënt kan dan iemand meenemen naar de gesprekken. Iemand die hij of zij goed kent en vertrouwd (misschien de partner of een kind).

Aanvullende informatie

Via onderstaande link kunt u de publicatie over samenwerking met mantelzorgers rondom het zorgleefplan downloaden. Dit is een uitgave van Sting de Landelijke beroepsvereniging verzorging en Zorgprojecten. Kijk voor meer informatie ook op www.zlpwijzer.nl.

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is onmisbaar en zeer waardevol voor kwetsbare & eenzame ouderen. De Zorgservice biedt vrijwilligerswerk aan in verschillende vormen; in groepsverband of individueel. In groepsverband kunt u als vrijwilliger ondersteuning bieden bij de dagbesteding. Zo kunt u samen met ouderen knutselen, koekjes bakken of buiten een wandeling maken. Samen met onze zorgmedewerkers en mantelzorgers zorgt u ervoor dat de cliënten zich gewaardeerd en gehoord voelen. Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij De Zorgservice. Neem dan contact op per e-mail via info@dezorgservice.com.