De Zorgservice

Cliëntenraad

De Zorgservice organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor haar cliënten. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. Agendapunten voor de bijeenkomst zijn vooraf gekozen in samenspraak met de cliënten.

Het doel van de bijeenkomst is om de cliënten inbreng te geven over hun dagelijkse zorg en elkaar te laten ontmoeten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Rechten cliëntenraad

Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn:

  • Recht op informatie
    De Zorgservice moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
  • Recht op overleg
    De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie van De Zorgservice over het beleid van de instelling.
  • Recht op adviseren
    De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie van De Zorgservice adviseren.

Belangstelling

Mocht u belangstelling hebben of meer willen weten over het lidmaatschap van De Zorgservice cliëntenraad, dan kunt u met de onderstaande knop een aanvraag tot inschrijving indienen of een email sturen naar: info@dezorgservice.com.